Urbárna spoločnosť Šambron, pozemkové spoločenstvo